Hiba
  • XML Parsing Error at 1:108. Error 9: Invalid character

Nyomtatás
PDF

justiceA Magyar Paintball Szvetsg alapszablya s egysges szerkezetbe foglalt Szervezeti s M?kdsi Szablyzata

 

Ltrehozva: A 2004. vi I. trvny, az 1989. vi II.trvny s az 1997. vi CLVI. trvny alapjn
Tevkenysgi kr: Sport
Szervezet jellege: Kzhaszn trsadalmi szervezet
Bejegyzsi szm: TE-5622
Vgzs kelte: 2009.09.03

 

 

I. LTALNOS RENDELKEZSEK

1.. A sportszvetsg jogllsa

(1) A Magyar Paintball Szvetsg (a tovbbiakban: sportszvetsg) a paintball szabadid?sportban a 2004. vi I. Trvny 28.. (1) bekezdsnek megfelel?
szabadid?sporttal foglalkoz orszgos sportgi szvetsg, amely, dik, vetern, f?iskols s szabadid?s sporttevkenysgek kzl

- A paintball - szabadid?sportban sporttevkenysget folytat, sportszervezetek tevkenysgt sszehangol, munkjukat el?segt?, tervez?, irnyt, demokratikus nkormnyzat, trsadalmi szervezetknt m?kdik, tevkenysgt, kzhaszn szervezetknt a kzhaszn szervezetekr?l szl 1997. vi CLVI. trvny alapjn fejti ki.

(2) A 2004.vi I. Trvny nyilvntartsba vteli feltteleinek megfelel?en tevkenyked?, trsadalmi szervezetknt a Pest Megyei Brsg ltal nyilvntartsba vett sportszvetsg:

- f? tevkenysgknt szabadid?sporttal, gyermek- s ifjsgi sporttal, a htrnyos helyzet? trsadalmi csoportok sportjval vagy s egyb rtegsporttal kapcsolatos, klnsen sportszervez?, sportot tmogat, valamint a szabadid?sporttal sszefgg? rdekkpviseleti tevkenysget a sportrekreci el?segtst, lehet?sgeinek b?vtst, programknlatnak gazdagtst s az ezekhez kapcsold szemlletformlst vgez.

(3) A sportszvetsg kzvetlen politikai tevkenysget nem folytat, szervezete prtoktl fggetlen, s prtoknak anyagi tmogatst nem nyjt.

(4) A sportszvetsg, kzhaszn sporttevkenysge krben nyjtott szolgltatsait a szvetsg tagsgn kvl brmely ms harmadik szemly is ignybe veheti.

2.. A sportszvetsg adatai

(1) A sportszvetsg neve Magyar Paintball Szvetsg
Rvidtve: MPBSZ

(2) A sportszvetsg szkhelye: Halsztelek, 2134, Szent-Gyrgyi Albert u. 19.

(3) A sportszvetsg m?kdsi terlete: Magyarorszg

(4) A sportszvetsg alaptsi ve: 2009

(5) A sportszvetsg pecstje: Krblyegz?, az albbi felirattal:

"Magyar Paintball Szvetsg - Budapest 2009, kzpen a szvetsgi log.

(6) A log, cmer, jelvny, illetve a zszl megtekinthet? a szvetsg hivatalos weblapjn.

(7) A szvetsg hivatalos weblapjnak url cme: www.mpbsz.hu

3.. A sportszvetsg tagsga ms szervezetekben

(1) A sportszvetsg kri felvtelt a Nemzeti Szabadid?sport Szvetsgbe, amelyeknek alapszablyt, szablyzatait s hatrozatait magra nzve ktelez?nek ismeri el, amennyiben azok megfelelnek a hatlyos jogszablyoknak.

(2) A sportszvetsg ms szervezetekkel trtn? tagsgi viszonyrl a sportszvetsg kzgy?lse dnt.

II. A SPORTSZVETSG CLJA S FELADATAI

4.. A sportszvetsg m?kdsnek clja

(1) A sportszvetsg clja az 2004.vi I. trvny alapjn a szmra meghatrozott, valamint a trvnyben el?rt, s sajt kzgy?lse alapjn jvhagyott szabadid?sport feladatok elltsa az 1.-ban meghatrozottak alapjn.
(2) Az 1997. vi CLVI. trvny 26. c.) pontjban felsorolt kzhaszn tevkenysgek kzl a sportszvetsg
14. sport
cl szerinti tevkenysget fog elltni.

5.. A sportszvetsg feladatai

(1) A sportszvetsg a sportgban illetkessgi terletn jogosult:

a.) Kizrlagosan megllaptani a magyarorszgon megrendezsre kerl? sportrendezvnyek rendjt, szablyait, valamint a fegyelmi szablyokat;

b.) meghatrozni hazai verseny- s esemny naptrt, engedlyezni a nemzetkzi versenyeken s esemnyeken;

c.) kialaktani s annak alapjn szervezni esemnyrendszert, az orszgos versenyeket;

d.) az ltala szervezett, illet?leg rendezett sportesemnyekkel kapcsolatos vagyoni jogok hasznostsra;

e.) gondoskodni a sportg vagyonnak megfelel? szint? kezelsr?l;

f.) a versenylicencek kibocstsra.

(2) A sportszvetsg a sportgban az (1) bekezdsben foglaltakon tl:

a.) segti a sportg npszer?stsi a fejlesztsi clok megvalstst;

b.) gondoskodik a rsztvev?k nyilvntartsrl;

c.) fellp a sportmozgalomban hat kros jelensgek - els?sorban a meg nem engedett teljestmnyfokoz szerek, ksztmnyek s mdszerek alkalmazsa- ellen;

d.) elltja a nemzetkzi sportszvetsgek ltal meghatrozott egyb feladatokat;

e.) meghatrozza a sportesemnyek megrendezsnek, valamint a sportltestmnyek sportszakmai feltteleit;

f.) kzrem?kdik a sportszakemberek kpzsben, tovbbkpzsben;
g.) esemnyeket s sportrendezvnyeket szervez, illetve a tagjai szmra ilyen esemnyek szervezst engedlyezi;

h.) elltja az alapszablyban meghatrozott egyb feladatokat.

III. A SPORTSZVETSG SZERVEZETE S M?KDSE

6.. A sportszvetsg felptse, s m?kdse

(1) M?kdst az alapszablyban meghatrozottak szerint szervezi. A rszletes szablyozst az alapszably alapjn elksztett szablyzatok tartalmazzk.

(2) A sportszvetsg szavazati jog tagjai
- kzvetlen (magnszemlyek)
- kzvetett (kpvisel? tjn)
ton rvnyestik akaratukat.

(3) A sportszvetsg szervei
a.) kzgy?ls;
b.) elnksg (gyintz? s kpviseleti szerv);
c.) felgyel? bizottsg

(4) Egyb, a sportszvetsggel kapcsolatban lv?, jogi, illetve termszetes szemlyisgek.

7.. A sportszvetsg tagja

(1) A sportszvetsg tagja lehet:
a.) kzvetlenl
- magnszemly, amennyiben a krelmt a sportszvetsg kzgy?lse ltal erre felhatalmazott bizottsg megszavazza, a trvnyi megktseknek megfelel s a tagjellt alapszablyban meghatrozott feltteleket elfogadja.

b.) kzvetetten
- minden olyan szervezet, amely a sportgban tevkenysget fejt ki, amennyiben alapszablya nem ll ellenttben a sportszvetsg alapszablyval, kri tagsgt s a trvny szerint jogosult a sportszvetsggel tagsgi viszony ltestsre s az erre felhatalmazott bizottsg megszavazza;
- minden olyan, brsg ltal trsadalmi szervezetknt bejegyzett szvetsg, amely a sportgban tevkenysget kifejt? sportszervezetek ltal az Etv. alapjn lett ltrehozva, amennyiben alapszablya nem ll ellenttben a sportszvetsg alapszablyval, kri tagsgt s a trvny szerint jogosult a sportszvetsggel tagsgi viszony ltestsre s az erre felhatalmazott bizottsg megszavazza.

8.. A tagsgi viszony keletkezse s megsz?nse

(1) A sportszvetsgbe val belps s a kilps nkntes.

(2) A tagsgi viszony keletkezse: A sportszvetsg elnksgnek benyjtott rsos krelem alapjn hozott kzgy?ls ltal erre felhatalmazott bizottsgi hatrozattal.

(3) A tagsgi viszony megsz?nse :
a.) kilpssel, kizrssal, valamint trlssel;
b.) a sportg rdekben vgzett tevkenysg befejezst kvet?en megsz?nssel.

(4) A tagfelvtel krdsben jogi szemly esetn kt kzgy?ls kztt az elnksg hatroz. A felvtelt megad, illetve megtagad hatrozat ellen a kzgy?lshez lehet fellebbezni, amely a kvetkez? kzgy?lsen kteles azt trgyalni.

(5) Trlssel sz?nik meg a sportszvetsgi tagsg a tag halla (jogi szemlyisggel rendelkez? tag jogutd nlkli megsz?nse) esetn.

(6) A sportszvetsg tagjairl, az gyintz? szerv nyilvntartst vezet.

(7) A sportszvetsgb?l val kilpst legks?bb a foly v december 31-ig rsban kell kzlni elnksggel. Kilps esetn a volt taggal szemben a be nem fizetett tagsgi dj rvnyesthet?.

(8) A sportszvetsgb?l val kizrst csak fegyelmi eljrs sorn kiszabott joger?s bntetsknt lehet alkalmazni, ha a tag tevkenysgvel vagy magatartsval a szvetsg cljainak megvalsulst veszlyezteti. A kizrt tag jogaira s ktelezettsgeire a 8. (6) bekezdsben foglaltak az irnyadk. Kizrsra az elnksg javaslatra a kzgy?ls jogosult.
Kizrsra kerl sor a tagsgi dj megfizetsnek, felszlts ellenre, 3 hnapnl hosszabb id?tartam elmulasztsa esetn.

(9) A sportszervezet tagsga megsz?nik, ha a sportgban m?kd? szakosztlya megsz?nik, vagy ms sportszervezet rszre tadja. A szakosztly megsz?nst?l (tadstl) szmtott 30 napon bell nyilatkozhat azonban sportszvetsgi tagsgnak fenntartsrl. A nyilatkozat elmulasztsa esetn a sportszervezetet a szvetsg tagjai sorbl trlni kell.


9. . A tagok jogai s ktelezettsgei

(1) A Sportszvetsg tagjnak jogai:

a.) rszt vehet a sportszvetsg tevkenysgben s rendezvnyein;

b.) szavazati joggal vehet rszt a kzgy?lsen s a kzgy?ls hatrozatainak meghozatalban;

c.) vlaszthat, s vlaszthat a szerveibe;

d.) szrevteleket, javaslatokat tehet, illet?leg vlemnyt nyilvnthat a sportszvetsg valamint a sportszvetsg szerveinek m?kdsvel kapcsolatban;

e.) ajnlsokat tehet a sportszvetsg szerveit s a sportgat rint? krdsek megtrgyalsra.

(2) A tag ktelezettsgei:

a.) a sportgak fejl?dsnek s eredmnyessgnek el?segtse;

b.) a sportszvetsg alapszablynak s egyb szablyzatainak, valamint a sportszvetsg szervei ltal hozott hatrozatoknak a megtartsa, illet?leg megtartsnak biztostsa;

c.) a sportszvetsg ltal meghatrozott clkit?zsek megvalstsnak el?segtse;

d.) a sportg npszer?stse;

e.) a tagdj hatrid?re megfizetse;

f.) sportszer? magatarts s letvitel tanstsa.


10.. A sportszvetsg kzgy?lse

(1) A sportszvetsg legfels?bb szerve a tagok kpvisel?inek sszessgb?l ll kzgy?ls

(2) A kzgy?lst szksg szerint, de legalbb vente ssze kell hvni. A kzgy?lst ssze kell hvni akkor is, azt a brsg elrendeli, illet?leg ha a tagok, vagy az elnksg, legalbb egyharmada, az ok s cl megjellsvel azt kezdemnyezi.

(3) A kzgy?ls kizrlagos hatskrbe tartozik :

a.) az alapszably elfogadsa s mdostsa;

b.) az gyintz? szerv szakmai s pnzgyi beszmoljnak, s a trgyvi mrleg s kzhasznsgi jelents elfogadsa;

c.) az gyintz? s kpviseleti szerveinek megvlasztsa;

d.) dnts mindazokban az gyekben, amelyeket az alapszably a kzgy?ls kizrlagos hatskrbe utal;

e.) a kzgy?ls az ves kltsgvets tervezst, valamint annak id?kzi mdostst az gyintz? szerv hatskrbe utalhatja;

f.) az elnk s a felgyel? bizottsg tagjainak megvlasztsa;

g.) egyesls ms trsadalmi szervezettel vagy a szvetsg feloszlsnak kimondsa.

(4) A kzgy?ls hatrozatkpes ha tagjainak fele, plusz egy szavazat jelen van.

(5) A kzgy?ls (rendkvli kzgy?ls ) helysznt, id?pontjt legalbb 30 nappal (5 nappal) korbban meg kell hirdetni, az elnksgnek a napirendi pontoknak a kzzttelvel.

(6) A hatrozatkptelensg esetn a hatrozatkptelensg kimondsa utn legkorbban 2 rval lehet rendkvli kzgy?lst sszehvni, amely az eredeti napirendi pontban a megjelentek szmra tekintet nlkl hatrozatkpes, ha err?l a tagokat az eredeti meghvban tjkoztattk.

(7) A kzgy?lst az elnksg ltal felkrt levezet? elnk vezeti, akinek valamely tagnak, vagy ltala deleglt szemlynek kell lennie.


11. . Szavazati jog

(1) A kzgy?lsen a tagok jogi szemly kpvisel?je tjn - egy-egy szavazattal rendelkeznek.

(2) Magnszemly a szavazati jogot szemlyesen gyakorolhatja.


(3) A tagoknak legks?bb a kzgy?ls megkezdsnek id?pontjig be kell jelentenik azokat a szemlyeket, akik a szavazati jogot gyakoroljk. A bejelentst a tagsgi viszonnyal rendelkez? jogi szemlyek bejegyzs szerinti kpvisel?i tehetik meg.


12. . A kzgy?ls hatrozathozatala

(1) A kzgy?ls a hatrozatait ltalban nylt szavazssal, a jelenlv? szavazatok alapjn, egyszer? sztbbsggel hozza. Szavazategyenl?sg esetn a levezet? elnk szavazata dnt.

(2) A kzgy?lsen szavazsi ktelezettsg ll fenn, amely all - indokolt esetben - a kzgy?ls elnke adhat felmentst.

(3) A kzgy?ls a sportszvetsg jogosult szavazattal rendelkez? tagjainak szmt figyelembe vve, 50 % + 1 f? tbbsggel hoz hatrozatot:

a.) a 10.. (3) a.) b.) c.) pontjai esetben;

b.) az alapszablyban meghatrozott egyb esetekben;

c.) valamely hatskrnek a kzgy?ls hatskrbe vonsakor.

(4) A kzgy?ls nylt szavazssal hoz hatrozatot a hatskrbe tartoz tisztsgvisel?k megvlasztsakor.

(5) A kzgy?lsr?l jegyz?knyvet kell kszteni. A jegyz?knyvnek tartalmaznia kell a kzgy?lsen elhangzott lnyeges szrevteleket s javaslatokat, valamint a hatrozatokat. A jegyz?knyvet a kzgy?ls elnke s a jegyz?knyvvezet? rja al, s kt, a kzgy?ls elejn megvlasztott szemly hitelesti.

(6) A kzgy?ls nyilvnos. A nyilvnossgot a kzgy?ls tbbsgi hatrozattal korltozhatja vagy kizrhatja, ha az ls tmja adatvdelmi vagy szemlyisgi jogot rint.

(7) Az ves beszmol jvhagysnak mdja: nylt szavazs, a jelenlev?k 50 % - a + 1 f? elfogadsa estn a beszmolt a kzgy?ls ltal jvhagyottnak kell tekinteni.

13. . A tisztsgvisel?k megvlasztsa

(1) A kzgy?ls hatskrbe tartoz tisztsgvisel?k:
- a elnk;
- a vlasztott elnksgi tagok;
- a felgyel? bizottsg tagjai.


(2) A tisztsgvisel?it a kzgy?ls egy vre vlasztja, nyiltan.

(3) A tisztsgvisel?ket megvlaszt kzgy?ls el?tt legalbb egy hnappal az elnksg jell? bizottsgot hv ssze. A jell?bizottsgnak az (1) bekezdsben meghatrozott tisztsgvisel?kre vonatkoz javaslatt a bizottsg elnke terjeszti a kzgy?ls el. Rendkvli kzgy?ls esetn az egy hnapnl rvidebb id? is elegend?, de jell? Bizottsg fellltsa ktelez?.

(4) Megvlasztottnak az a tisztsgvisel? tekinthet?, aki a leadott szavazatoknak tbb, mint a felt megszerezte. Szavazategyenl?sg esetn a vlasztst meg kell ismtelni. Ismtelt fordulban a jelltek kzl az vesz rszt aki legalbb
15%-ot kapott s a tbb szavazatot kapott jellt tekintend? megvlasztottnak.

14. . Rendkvli kzgy?ls

(1) Rendkvli kzgy?lst kell sszehvni:

a.) az elnksgnek tbbsgi hatrozata alapjn, illetve az elnk indokolt egyni indtvnyra;

b.) ha a tagjainak 1/3-a az ok s cl megjellsvel kvnja;

c.) ha a brsg elrendeli;

d.) ha a felgyel? bizottsg ltszma felre cskken;

e.) egyb, az alapszablyban meghatrozott esetben.

(2) A rendkvli kzgy?lst az erre okot ad krlmny bekvetkezst?l szmtott 15 napon bell kell sszehvni.

(3) A rendkvli kzgy?lsre egyebekben a kzgy?lsre vonatkoz szablyok az irnyadk.

15. . Elnksg

(1) A tevkenysgt kt kzgy?ls kztti id?szakban a elnksge irnytja. Az elnksg a m?kdst rint? valamennyi krdsben dntsre jogosult szerv, kivve azokat az gyeket, amelyek az alapszably szerint a kzgy?ls kizrlagos hatskrbe tartoznak, vagy amelyeket a kzgy?ls a sajt hatskrbe vont.
Az elnksg ltszma : 7 f?

(2) Az elnksg feladatai s hatskre:

a.) a kzgy?lsek sszehvsa;

b.) a trvnyes s alapszablyszer? m?kds biztostsa s felgyelete;

c.) a kzgy?lsi hatrozatok vgrehajtsnak biztostsa s a vgrehajts ellen?rzse;

d.) a szervezeti s m?kdsi szablyzatnak, gazdlkodsi szablyzatnak, valamint a m?kdsvel kapcsolatos azon szablyzatoknak a jvhagysa s mdostsa, melyek nem tartoznak ms szerv hatskrbe;

e.) a hazai s nemzetkzi, esemnynaptr jvhagysa;

f.) bizottsgok ltrehozsa s megszntetse - a kzgy?ls kizrlagos hatskrbe tartozk kivtelvel - az ltala ltrehozott bizottsgok tisztsgvisel?inek s tagjainak megvlasztsa, illetve felmentse, referensek megbzsa s felmentse.

(3) Az elnksg - megfelel? fedezet birtokban - dnt a rendkvli, a kltsgvetsben nem szerepl?, valamint az el?irnyzatot meghalad kiadsokrl. Dnt a kltsgvetsi el?irnyzatok vkzi mdostsrl, tcsoportostsrl. A kzgy?ls ltal meghatrozott mrtkig terhelheti meg a vagyont.

(4) Az elnksg hatskrbe tartozik a kzgy?ls ltal jvhagyott mrtkig a rszr?l ingatlan vagyon megszerzse, megterhelse, elidegentse, hitel felvtele, jogrl val lemonds, gazdasgi - vllalkozsi tevkenysg elhatrozsa, valamint minden olyan hatrozat meghozatala, amelyek alapjn a szmra jelent?s vagyoni terhek, vagy ktelezettsgek keletkeznek.

16. . Elnksg tagjai

(1) Az elnksgnek tagja az lehet, aki a kzgyek gyakorlstl nincs eltiltva s
a.) magyar llampolgr,
b.) a szabad mozgs s tartzkods jogval rendelkez? szemlyek beutazsrl s tartzkodsrl szl trvnyben meghatrozottak szerint a szabad mozgs s tartzkods jogval rendelkezik, vagy
c.) a harmadik orszgbli llampolgrok beutazsrl s tartzkodsrl szl trvny hatlya al tartozik, s bevndorolt vagy letelepedett joglls, illetve tartzkodsi engedllyel rendelkezik.

Az elnksgnek nem lehet tagja, aki sportegyesletnl elnksgi tag, illetve sportvllalkozsnl vezet? tisztsgvisel? volt az annak megsz?nst megel?z? hrom vben, feltve, hogy a sportszervezetet felszmoltk;

A megvlaszthatsg, s a jogostvnyok gyakorlsnak a felttele, hogy a vlasztott tisztsgvisel? szavazati jog tag, vagy szavazati jog tag megbzlevllel elltott delegltja legyen;

A megvlasztott tisztsgvisel?t 30 napon bell vissza kell hvni, ha a megvlaszthatsg felttele megsz?nik;

A tisztsgvisel? csak bntetlen el?let? lehet.

(2) Az elnksg tagjai tisztsgket trsadalmi megbzatsknt ltjk el.

17. . Az Elnksg sszettele

(1) Az elnksg sszettele:

a.) elnk;

b.) kzgy?ls ltal vlasztott elnksgi tagok.

(2) Az elnksg lseire tancskozsi joggal meg kell hvni a f?titkrt, a Felgyel? Bizottsg elnkt, valamint szksg esetn a trgyalt napirend szerint illetkes szemlyt.

(3) Az elnksgi tagok jogai s ktelezettsgei:

a.) az elnksgi lseken s az elnksg hatrozatainak meghozatalban val rszvtel;

b.) szrevtelek, javaslatok ttele a m?kdsvel kapcsolatban;

c.) felvilgosts krse a sportggal sszefgg? krdsekben, tisztsgvisel?k
dntseivel kapcsolatban;

d.) javaslatttel rendkvli kzgy?ls, elnksgi ls sszehvsra;

e.) megbzs alapjn a kpviselete;

f.) sportszvetsgi hatrozatok s ajnlsok megtartsa, illet?leg vgrehajtsa.

(4) Az elnksgi tagok az elnksgi lseken szemly szerint 1-1 szavazattal rendelkeznek.

(5) Az elnksg tagjai tisztsgkben jra vlaszthatk.

(6) Az elnksgi tagsg megsz?nik:

a.) a mandtum lejrtval;

b.) elhallozssal;

c.) a sportszvetsgb?l trtn? kizrssal;

d.) lemondssal;

e.) kilpssel.


18. . Az elnksg gyrendje

(1) Az elnksg maga kszti el ves munkatervt s gyrendjt, amely sszhangban van a kzgy?ls hatrozataival, s a szvetsg alapszablyval.

(2) Az elnksg szksg szerint, de legalbb vente ktszer lsezik. Rendkvli lst kell sszehvni, ha azt az elnk vagy a f?titkr valamelyike, illetve az elnksgi tagok 1/3-a az ok s a cl megjellsvel indtvnyozza.

(3) Az elnksg lsei nyilvnosak, azokon az elnksg tagjai s a meghvott szemlyek lehetnek jelen. Az elnksg tbbsgi hatrozattal, eltr?en is rendelkezhet, ha adatvdelmi vagy szemlyisgi jogot rint a napirend.

(4) Az elnksg lst az elnk hvja ssze, flvente legalbb egyszer rsban a napirend kzzttelvel. Az ls helyr?l, id?pontjrl s a megtrgyaland krdsekr?l - az el?terjesztsek megkldsvel - legalbb 15 nappal korbban rsban rtesteni kell az elnksg tagjait s a meghvott szemlyeket.
Halaszthatatlanul srg?s esetekben az elnk rvidebb hatrid?t is megllapthat.

(5) Az elnksg a szavazsra jogosult tagokbl legalbb 4 szemly jelenlte esetn hatrozatkpes. A hatrozatkptelensg miatt elhalasztott elnksgi lst 2 rval a hatrozatkptelensg kimondsa utn ismtelten ssze kell hvni.

(6) Az elnksg a hatrozatait ltalban nylt szavazssal, egyszer? sztbbsggel hozza.

(7) Az elnksg lsn szavazsi ktelezettsg ll fenn.

(8) Az elnksg ktharmados tbbsggel hoz hatrozatot:

a.) a kzgy?ls ltal hatskrbe utalt krdsekben;

b.) az gyrendjben megllaptott egyb esetekben.

(9) Az elnksg az gyrendjben titkos szavazst is el?rhat.


19. . A f?titkr

(1) A f?titkrt a sportszvetsg elnksge vlasztja.

(2) A sportszvetsg adminisztratv feladatainak vgrehajtsnak vezet?je a f?titkr.

(3) A f?titkr a sportszvetsggel, hatrozott id?re szl szerz?dses viszonyban ll.

(4) A f?titkr feladatai s hatskre:

a.) a munkaszerz?dsben rgztettek szerint;

b.) a sportszvetsgi testletek munkjnak figyelemmel ksrse, javaslatttel ezek napirendjre;

c.) m?kdsi terletn a feladatbl add tevkenysg irnytsa, hazai s nemzetkzi kapcsolatok szervezse;

d.) a vi kltsgvetsnek s a kzhaszn tevkenysgr?l szl beszmolnak az elksztse;

e.) a kzgy?ls hatskrbe nem tartoz tisztsgvisel?k, referensek kinevezse s felmentse valamint velk szemben a munkltati jogkr gyakorlsa;

f.) tagfelvteli krelmek fellvizsglata, valamint a hatskrbe utalt jogorvoslati krelmek elbrlsa, sportfegyelmi jogkr gyakorlsa;

g.) kitntetsek s elismersek adomnyozsra javaslatttel;

h.) a nemzetkzi sportesemnyekre trtn?, hatskrbe tartoz kiutazsok s az azokon val rszvtel engedlyezse a kltsgvets figyelembevtelvel;

i.) az alapszably s egyb szablyzatok, valamint a kzgy?ls s elnksgi hatrozatok vgrehajtsnak irnytsa s ellen?rzse;

j.) a hrkzl? szervek tjkoztatsa a tevkenysgr?l.

(4) A f?titkrt tvollte, vagy akadlyoztatsa esetn az elnk helyettesti.


20. . Elnk, alelnk

(1) Az elnk kpviseli s jegyzi a szvetsget. Az alelnk az elnk tvolltben elltja az elnki teend?ket. Az alelnk tevkenysgr?l az elnknek szmol be.

(2) Az elnk feladatai s hatskre:

a.) a f?titkr tarts akadlyoztatsa esetn az alelnk intzkedik az irodn keresztl az elnksg vagy a kzgy?ls sszehvsrl;

b.) munkltati jog gyakorlsa a f?titkr esetben;

c.) a sportszvetsg m?kdsvel kapcsolatosan szlelt problmk esetn kzvetlenl fordulhat a kzgy?lshez;

d.) jogszablyokba tkz? elnksgi dntsek vgrehajtst a rendkvli kzgy?ls sszehvsig felfggesztheti;

e.) A sportszvetsg folyszmljn jogosult alrni az alelnkkel, egyttes alrsi joggal.

(3) A kpviseleti jogkrt meghatrozott gyekben, vagy az gyek meghatrozott csoportjra nzve a sportszvetsg ms tisztsgvisel?jre is truhzhatja, amely megbzsokat rsban is rgzteni kell.

IV. BIZOTTSGOK

21. . Felgyel? Bizottsg

(1) A kzgy?ls a gazdlkodsnak s vagyonkezelsnek ellen?rzsre, a sportszvetsgi szervek trvnyes m?kdsnek felgyeletre hrom tag felgyel? bizottsgot hoz ltre.

(2) Nem lehet a felgyel? szerv elnke vagy tagja, illetve knyvvizsglja az a szemly, aki

a.) a vezet? szerv elnke vagy tagja;

b.) a kzhaszn szervezettel a megbzatsn kvli ms tevkenysg kifejtsre irnyul munkaviszonyban vagy munkavgzsre irnyul egyb jogviszonyban ll, ha jogszably mskpp nem rendelkezik;

c.) a kzhaszn szervezet cl szerinti juttatsbl rszesl - kivve a brki ltal megkts nlkl ignybe vehet? nem pnzbeli szolgltatsokat, s a trsadalmi szervezet ltal tagjnak a tagsgi jogviszony alapjn nyjtott, ltest? okiratnak megfelel? cl szerinti juttatst;

d.) az a.) - c.) pontban meghatrozott szemlyek hozztartozja.

(3) A felgyel? bizottsg tevkenysgt a bizottsg elnke irnytja.

(4) A felgyel? bizottsg ves ellen?rzsi terv alapjn dolgozik, melyr?l a sportszvetsg elnksgt tjkoztatja.

(5) A felgyel? bizottsg feladatai:

a.) a pnz- s vagyonkezelsnek vizsglata;

b.) a trsadalmi szervek gazdlkodsra vonatkoz jogszablyok s egyb ktelez? el?rsok betartsnak ellen?rzse;

c.) az ves mrleg fellvizsglata;

d.) a gazdlkods clszer?sgnek, szablyszer?sgnek, az el?irnyzott rbevtelnek s kiadsok teljestsnek venknti vizsglata;

e.) a bizonylati fegyelem betartsnak ellen?rzse;

f.) a sportszvetsgi vagyon megvsa rdekben szksges intzkedsek megttelnek ellen?rzse;

g.) a sportszvetsgi szervek m?kdse trvnyessgnek vizsglata.

(6) A felgyel? bizottsg tagjai feladataik elltsa sorn jogosultak a gazdlkodsval kapcsolatosan brmely iratba betekinteni, a tisztsgvisel?it?l tjkoztatst krni.

(7) Az ellen?rzsek megkezdsr?l a felgyel? bizottsg elnke tjkoztatni kteles a sportszvetsg elnkt. Az ellen?rzs sorn a felgyel? bizottsg a pnzgyi, gazdasgi, illet?leg a bels? ellen?rzsre vonatkoz szablyok szerint jr el.

(8) Az ellen?rzs tapasztalatairl a bizottsg elnke - a vizsglat befejezst?l szmtott 15 napon bell - tjkoztatja a elnksgt. Ha a vizsglat szablytalansgot, vagy rendellenessget llapt meg, egyttal ennek megszntetsre is fel kell hvnia a figyelmet.

(9) A vizsglatot kvet? intzkedsi terv vgrehajtst - az abban meghatrozott hatrid? elteltt?l szmtott 30 napon bell - a felgyel? bizottsg utvizsglat keretben ellen?rzi.

(10) Ha a kifogsolt gyakorlat fennllst az elnksg nem ismeri el, vagy az utvizsglat sem vezetett eredmnyre, a bizottsg kzvetlenl az intzkedsre jogosult szervhez fordulhat, szksg esetn kezdemnyezheti rendkvli kzgy?ls sszehvst.

(11) A felgyel? bizottsg tevkenysgr?l a bizottsg elnke a kzgy?lsnek szmol be.

(12) A felgyel? szerv ellen?rzi a kzhaszn szervezet m?kdst s gazdlkodst. Ennek sorn a vezet? tisztsgvisel?kt?l jelentst, a szervezet munkavllalitl pedig tjkoztatst vagy felvilgostst krhet, tovbb a kzhaszn szervezet knyveibe s irataiba betekinthet, azokat megvizsglhatja.

(13) A felgyel? szerv tagja a kzhaszn szervezet vezet? szervnek lsn tancskozsi joggal rszt vehet, illetve rszt vesz, ha jogszably vagy a ltest? okirat gy rendelkezik.

(14) A felgyel? szerv kteles az intzkedsre jogosult vezet? szervet tjkoztatni s annak sszehvst kezdemnyezni, ha arrl szerez tudomst, hogy:

a.) a szervezet m?kdse sorn olyan jogszablysrts vagy a szervezet rdekeit egybknt slyosan srt? esemny (mulaszts) trtnt, amelynek megszntetse vagy kvetkezmnyeinek elhrtsa, illetve enyhtse az intzkedsre jogosult vezet? szerv dntst teszi szksgess;

b.) a vezet? tisztsgvisel?k felel?ssgt megalapoz tny merlt fel.

(15) Az intzkedsre jogosult vezet? szervet a felgyel? szerv indtvnyra - annak megttelt?l szmtott harminc napon bell - ssze kell hvni. E hatrid? eredmnytelen eltelte esetn a vezet? szerv sszehvsra a felgyel? szerv is jogosult.

(16) Ha az arra jogosult szerv a trvnyes m?kds helyrelltsa rdekben szksges intzkedseket nem teszi meg, a felgyel? szerv kteles haladktalanul rtesteni a trvnyessgi felgyeletet ellt szervet. A Felgyel? Bizottsg m?kdsre az elnksg m?kdsi szablyait kell alkalmazni.

(17) A felgyel?bizottsg szksg szerint, de legalbb vente ktszer lsezik. A tagokat az id?pont, a helyszn s a napirend megjellsvel legalbb 15 nappal korbban rtesteni kell. A dntst ignyl? el?terjesztseket rsban szintn el?re meg kell kldeni. Az lsek nyilvnosak. A Felgyel? Bizottsg hatrozatkpes, ha a tagok 50%-a + 1 szavazat jelen van. A Felgyel? Bizottsg nylt szavazssal, egyszer? sztbbsggel hozza hatrozatait. Szavazategyenl?sg esetn az elnk szavazata dnt. Az lsekr?l emlkeztet?t kell kszteni. Az lseket a felgyel?bizottsg elnke, akadlyoztatsa esetn a kijellt alelnk vezeti.


22. . Etikai bizottsg

(1) A tagjaival, valamint a sportolkkal szembeni sportszvetsgi fegyelmi eljrsok lefolytatsa esetre a kzgy?ls egy ves id?tartamra etikai bizottsgot vlaszt.

(2) Az etikai bizottsg fegyelmi eljrs lefolytatsa esetn llsfoglalsrl tjkoztatja az elnksget.

(3) Az etikai bizottsg ltszma a bizottsg vezet?jvel egytt hrom f?.

(4) Az etikai bizottsg tagja nem lehet a szvetsg vezet? szervnek elnke vagy tagja.

(5) Az etikai bizottsg szksg szerint, de legalbb vente egyszer lsezik. A tagokat az id?pont, a helyszn s a napirend megjellsvel legalbb 15 nappal korbban rtesteni kell. Az lsek nyilvnosak. Az etikai bizottsg hatrozatkpes, ha a bizottsgi tagok 50%-a + 1 f? jelen van. Az etikai bizottsg nylt szavazssal, egyszer? sztbbsggel hozza hatrozatait. Az lsekr?l emlkeztet?t kell kszteni.


23. . Tmogat

(1) A sportszvetsg tmogatja lehet az a magnszemly, jogi szemly vagy ezek jogi szemlyisggel nem rendelkez? szervezete, aki (amely) a sportszvetsg clkit?zseit erklcsileg, tevkenysgvel, illetve az esemnyeken regisztrlt rszvtelvel, s/vagy anyagilag tmogatja s a sportszvetsggel rsos megllapodst kt. (Ilyen rsos megllapodsnak min?sl az esemnyre trtn? benevezs is)


24. . A tmogat jogai s ktelezettsgei

(1) A tmogat jogai:

a.) javaslatokat tehet a sportszvetsg m?kdsvel, valamint a sportggal kapcsolatban;

b.) javaslatokat tehet a sportszvetsg et, a szerveit, valamint a sportgat rint? krdsek megtrgyalsra;

c.) hasznlhatja ellenszolgltats ellenben a sportszvetsg kezelsben lv? ltestmnyeket.

(2) A tmogat ktelezettsgei

a.) a sportszvetsg alapszablynak, egyb szablyzatainak, valamint a hozott hatrozatok elismerse, megtartsa;

b.) a sportg npszer?stse;

c.) a vllalt tmogats befizetse, teljestse.


25. . Egyb, az gyrend hatlya al tartoz szemlyek

(3) A sportszvetsggel kapcsolatba kerl? brmely, termszetes, illetve jogi szemlyisg? alany, amennyiben rsos megllapodst kt a szvetsggel, vagy annak valamely tagjval.

V. GAZDLKODS

26. . A sportszvetsg gazdlkodsa

(1) A szvetsg ves kltsgvets alapjn gazdlkodik.

a.) Az ves tagsgi dj:
- Szervezeteknek: 30 000 Ft / v
- Magnszemlyeknek: 5 000 Ft / v

b.) Az ves tagsgi djat egy sszegben, a szvetsg folyszmljra kell befizetni (gy, hogy nyilvnval legyen a befizet?, illetve a befizets jogcme) a felvteli krelem elfogadst kvet?en 15 naptri napon bell;

c.) Szvetsgi esemnyekkel kapcsolatos szervezs kltsgeit a szervez?vel kttt megllapods alapjn a sportszvetsg trti meg.

(2) A m?kdshez szksges bevtelek az albbiakbl tev?dnek ssze:

a.) tagsgi djak (tmogatk hozzjrulsa), regisztrcis dj;

b.) magn s jogi szemlyek tmogatsai;

c.) alaptvnyok s kzrdek? cl ktelezettsgvllalsok;

d.) rendezvnyek bevtele;

e.) tagszervezetek ltal befizetett djak;

f.) a fegyelmi eljrsok sorn kiszabott pnzbntetsek;

g.) televzis kzvettsek jogdjai;

h.) reklmtevkenysgb?l szrmaz bevtelek;

i.) intzmnyi httr m?kdsb?l szrmaz bevtelek;

j.) nemzetkzi szervezetekb?l szrmaz rszeseds;

k.) ktvny, sorsjegy stb. kibocstsbl szrmaz bevtelek;

l.) llami tmogats;

m.) a trvny ltal krlrt, gazdasgi, vllalkozsi tevkenysgb?l szrmaz bevtelek;

n.) clja szerinti marketing tevkenysg bevtelei;

o.) egyb bevtelek.

(3) A vagyona:

a.) kszpnz (bankbett, folyszmln lv? sszeg) s kszpnzre szl kvetels;

b.) rtkpapr s rtkpaprra szl kvetels;

c.) ingatlan- s ing vagyon.

(4) A bevteleivel nllan gazdlkodik, tartozsairt a sajt vagyonval felel, tagjai a sportszvetsg tartozsairt - a befizetett tagdjon tlmen?en - sajt vagyonukkal nem felelnek.

(5) A tevkenysgi clja szerinti gazdlkodst, valamint gazdasgi- s vllalkozsi tevkenysgt s az abbl szrmaz eredmny megllaptst a trvny ltal el?rt, gazdlkodsi tevkenysgr?l szl rendeletek alapjn vgzi.

- a szvetsg vllalkozsi tevkenysget csak kzhaszn cljai elrse rdekben, azokat nem veszlyeztetve vgezhet;
- A szvetsg gazdlkodsa sorn elrt eredmnyt nem oszthatja fel, hanem visszaforgatja a ltest? okiratban foglalt tevkenysgre.

(6) A szvetsg

a.) kzgy?lst vente legalbb egyszer ssze kell hvni, amelyen meg kell trgyalnia ves pnzgyi tervt, illetve az el?z? ves pnzgyi terv teljestsr?l szl, a szmvitelr?l szl 2000. vi C. trvny (a tovbbiakban: Sztv.) rendelkezsei szerint ksztett beszmolt,

b.) sporttal ssze nem fgg? tevkenysget, valamint sporttevkenysgvel sszefgg? kereskedelmi tevkenysget (idertve a sportszvetsg vagyoni rtk? jogainak hasznostst is) csak kiegszt? tevkenysgknt folytathat. A sportltestmnyek hasznlata, illetve m?kdtetse - e rendelkezs alkalmazsban - a sportszvetsg alaptevkenysgnek min?sl.

c.) A szvetsgre - a vgelszmolsra vonatkoz rendelkezsek kivtelvel - megfelel?en alkalmazni kell a cs?deljrsrl, a felszmolsi eljrsrl s a vgelszmolsrl szl 1991. vi IL. trvny (a tovbbiakban: Cstv.) szablyait.

(7) A kzhasznsgi jelents tartalmazta szmviteli beszmol elksztse az ves beszmol ksztsnek ktelezettsgre, lettbe helyezsre s kzzttelre vonatkoz szmviteli szablyok alkalmazst nem rinti.
VI. A SPORTSZVETSG MEGSZ?NSE

27. . A sportszvetsg megsz?nse

(1) A sportszvetsg megsz?nik:

a.) feloszlsnak, s ms trsadalmi szervezettel val egyeslsnek a kzgy?ls ltal trtnt kimondsval;

b.) feloszlatsval;

c.) megsz?nsnek megllaptsval.

(2) A megsz?nse estn vagyonnak felhasznlsrl a kzgy?ls rendelkezik. Ha a vagyonrl a kzgy?ls nem rendelkezett, tovbb ha a sportszvetsg feloszlatssal sz?nt meg, vagy megsz?nst llaptottk meg, s a vagyonrl nem trtnt rendelkezs, vagyona a hitelez?k kielgtse utn llami tulajdonba kerl s lehet?leg paintball sportclokra kell fordtani.


28. . Egyb

(1) Az alapszablyban, illetve egyb szablyzataiban foglalt rendelkezsek hivatalos rtelmezsre az elnksge jogosult. E testlet llsfoglalsa a sportszvetsg valamennyi tagjra, illet?leg szervre nzve ktelez?.

(2) A kzgy?ls s az elnksg dntseit a szvetsg gyintz? szerve nyilvntartja a hatrozatok trban. Ebben fel kell tntetni a dntsek tartalmt, id?pontjt, hatlyt, a tmogatk s ellenz?k szmarnyt (nylt szavazs esetn) szemlyt.

a.) Az elnk gondoskodik a kzgy?ls s az elnksg dntseinek rintettekkel val kzlsr?l rsban, igazolhat mdon;

b.) A kzgy?ls s az elnksg dntseit a szervezet szkhelyn elhelyezett hirdet? tbln s a szvetsg weblapjn hozza nyilvnossgra.

(3) A szervezet m?kdsvel kapcsolatban keletkezett iratokba brki betekinthet, a szervezet szkhelyn el?re egyeztetett id?pontban.

(4) A szervezet m?kdsnek mdjrl, szolgltatsai ignybevtelnek mdjrl, valamint beszmoli kzlseir?l id?szaki kiadvnyaiban tjkoztatja a nyilvnossgot.

(5) A szvetsg tisztsgvisel?inek kijellseinl figyelembe veszi a Khtv. 8. s 9.. ban rott sszefrhetetlensgi szablyokat.

(6) A vezet? szerv hatrozathozatalban nem vehet rszt az a szemly aki, vagy akinek kzeli hozztartozja [Ptk. 685. ], s lettrsa (a tovbbiakban egytt: hozztartoz) a hatrozat alapjn

a.) ktelezettsg vagy felel?ssg all mentesl, vagy

b.) brmilyen ms el?nyben rszesl, illetve a megktend? joggyletben egybknt rdekelt.

(7) Nem min?sl el?nynek a kzhaszn szervezet cl szerinti juttatsai keretben a brki ltal megkts nlkl ignybe vehet? nem pnzbeli szolgltats, illetve a trsadalmi szervezet ltal tagjnak, a tagsgi jogviszony alapjn nyjtott, ltest? okiratnak megfelel? cl szerinti juttats.

(8) A sportszvetsg a kzhaszn jelentst a trgyvet kvet? vben legks?bb jnius 30. napjig sajt honlapjn kzzteszi.

VII. ZR RENDELKEZSEK

(1) A tagjai tudomsul veszik, hogy a sporttevkenysggel, illet?leg a sportszvetsgben folytatott tevkenysggel sszefggsben egyms kztt keletkezett vits gyekben a Pest Megyei brsgon perrel lhetnek.

(2) Az elnksg s a kzgy?ls vonatkozsban:

- Kzhaszn szervezet megsz?ntt kvet? kt vig nem lehet ms kzhaszn szervezet vezet? tisztsgvisel?je az a szemly, aki olyan kzhaszn szervezetnl tlttt be - annak megsz?ntt megel?z? kt vben legalbb egy vig - vezet? tisztsget, amely az adzs rendjr?l szl trvny szerinti kztartozst nem egyenltette ki.

- A vezet? tisztsgvisel?, illetve az ennek jellt szemly kteles valamennyi rintett kzhaszn szervezetet el?zetesen tjkoztatni arrl, hogy ilyen tisztsget egyidej?leg ms kzhaszn szervezetnl is betlt.

Lacza Levente - Elnk, Romhnyi Zoltn - Alelnk

Lacza Levente Elnk
Romhnyi Zoltn Alelnk